Witamy na stronie spółki ŻWiK, BIPŻWiK

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 44
68-100 Żagań
woj. lubuskie

bok@zwik.zagan.pl

www.zwik.zagan.pl

Tel.  - 68 - 477 - 78 - 88
Fax. - 68 - 477 - 78 - 88

OBSŁUGA KLIENTA

ul. Przyjaciół Żołnierza 21

tel. 68-477-78-88

NIP 924-17-47-076

KRS Nr 0000132641 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 81 004 000,00  zł


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZDALNY ODCZYT WODOMIERZY

UWAGA!
Spółka Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu wprowadza zdalny odczyt wodomierzy.


CO TO JEST ZDALNY ODCZYT?
Zdalny odczyt wodomierzy to system radiowego odczytu zużycia wody z wodomierzy zamontowanych u odbiorców. Dzięki instalacji nakładek sygnał wysyłany do modułu inkasenckiego umożliwi automatyczny, bezprzewodowy odczyt stanu wodomierza bez konieczności wizyt u Klienta.

KOGO DOTYCZY?
System dotyczy wszystkich odbiorców wody dostarczanej przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu, u których jest zamontowany wodomierz główny.

MONTAŻ
Montażu dokonywać będą instalatorzy Firmy zewnętrznej (na zlecenie ŻWiK Sp. z o.o.), wyposażeni w wiarygodne identyfikatory ze zdjęciem.

TERMIN. LUTY 2019r. – MARZEC 2020r.
W pierwszej kolejności zamontowane zostaną nakładki do odczytu radiowego u odbiorców, którym w latach 2016-2018 zostały wymienione wodomierze główne.
Informacje dotyczące realizacji zadania można uzyskać od poniedziałku do piątku:
 - w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerem 68 477 78 88,
  - w godzinach od 15.00 do 19.00 pod numerem 607 843 416.

Aktualności

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Marysin

31.10.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, że w dniu:

04.11.2019 r. w godzinach od 07:00 – 11:00;

05.11.2019 r. w godzinach od 08:00 – 12:00;

06.11.2019 r. w godzinach od 08:00 – 11:00;

z powodu prac konserwacyjno - remontowych zbiornika hydroforowego na Ujęciu Wody
w Marysinie nastąpi przerwa w dostawie wody.

W tym czasie zostanie zapewnione zastępcze źródło wody pitnej, woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Marysin

21.10.2019
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22.10.2019 r. w godzinach od 07:30 – 13:00, z powodu przeglądu technicznego zbiornika ciśnieniowego na wodę czystą nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Marysin. Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody w m. Miodnica, Pożarów, Stary Żagań w dniu 16.10.2019

15.10.2019

ŻWiK Żagań informuje że w dniu 16.10.2019 w m. Miodnica, Pożarów oraz Stary Żagań z powodu prac modernizacyjnych wystąpi przerwa w dostawie wody
w godzinach od 8:00 do 12:00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nabór na stanowisko: Kierownik Oczyszczalni Ścieków

10.10.2019

Nabór na stanowisko: Kierownik Oczyszczalni Ścieków

„Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dod

08.10.2019
Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego w ŻWiK Sp. z o.o.

Ogłoszenie - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 201

07.10.2019

Rada Nadzorcza Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 2019 oraz za rok 2020.

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 31 października 2019 r. do godz. 15.00 na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań
w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 2019 oraz za rok 2020.”
Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii.
3. Termin badania sprawozdania finansowego.
4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem na poszczególne lata.

Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.04.2020 r. oraz na dzień 30.04.2021 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 15 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu, www.zwik.zagan.pl
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

                                                                                 Rada Nadzorcza
                                                                                 Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Komunikat w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia w m. Dzietrzychowice

01.10.2019

 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Dzietrzychowicach gm. Żagań.

Komunikat do wglądu.

Trwają prace modernizacyjne na sieci wodociągwej w Żaganiu 20.23.09.2019 ul. Sosnowa

18.09.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że w dniach 20-23.09.2019 r. z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, może nastąpić przerwa w dostawie wody na ul. Sosnowej, Świerkowej, Klonowej oraz Żarskiej w m. Żagań. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 11.02.2019
Podpisał: Zbigniew Orłowski
Dokument z dnia: 18.12.2009
Dokument oglądany razy: 431 632