KOMUNIKAT 5

11.07.2019

Z uwagi na występujące przypadki ingerencji w wodomierze główne, przypominamy, iż zgodnie z art.28 „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001r. karze grzywny podlega ten kto : „uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, utrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego”
Zarząd ŻWiK Sp. z o.o.

Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 11.07.2019

Dokument oglądany razy: 116
« inne aktualności