KOMUNIKAT 3

11.07.2019

W sprawie bezumownego (bezprawnego) poboru wody i odprowadzania ścieków
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że podstawą świadczenia usług w zakresie dostawy wody lub odprowadzania ścieków jest umowa, która powinna być zawarta w formie pisemnej i określać istotne warunki pomiędzy Odbiorcą, a Przedsiębiorstwem zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2018r., poz. 1152). Należy podkreślić, że obowiązkiem Odbiorcy jest złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Natomiast bezumowny pobór wody z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 zł, a bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10.000 zł.
Informujemy, że Spółka nasza prowadzi kontrolę nieruchomości pod względem przyłączenia ich do sieci kanalizacyjnej na obszarze swego działania. W przypadku stwierdzenia bezumownego odprowadzania ścieków, wobec właścicieli nieruchomości będą podejmowane działania procesowe w trybie i na warunkach art. 28 wymienionej powyżej Ustawy.
Zarząd ŻWiK Sp. z o.o.

Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 11.07.2019

Dokument oglądany razy: 60
« inne aktualności