KOMUNIKAT 1

11.07.2019

W związku z prowadzonymi pracami w zakresie wprowadzenia zdalnego odczytu wodomierzy, Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. zwraca się do Odbiorców wody, gdzie takie prace będą prowadzone, o dostęp do wodomierza głównego przez instalatorów firmy zewnętrznej AIUT sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Leona Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice, (na zlecenie ŻWiK Sp. z o.o.), wyposażonych w specjalne identyfikatory ze zdjęciem.
Nieuzasadniona odmowa dostępu do wodomierza głównego, celem realizacji wskazanych wyżej prac instalacyjnych, uznane zostanie za celowe działanie Odbiorcy, co skutkować będzie podjęciem stosownych działań przez Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, zgodnych z treścią zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę, włącznie z odcięciem dostawy wody do nieruchomości.
Zarząd ŻWiK Sp. z o.o.

Opublikował: Mariusz Zakrawacz
Publikacja dnia: 11.07.2019

Dokument oglądany razy: 57
« inne aktualności