Komunikaty

Nowe stawki za wodę i ścieki obowiązujące od 1 stycznia 2015 r - pobierz

Pokaż aktualności z roku:

Przerwa w dostawie wody w m. Miodnica, Pożarów, Stary Żagań w dniu 16.10.2019

15.10.2019

ŻWiK Żagań informuje że w dniu 16.10.2019 w m. Miodnica, Pożarów oraz Stary Żagań z powodu prac modernizacyjnych wystąpi przerwa w dostawie wody
w godzinach od 8:00 do 12:00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nabór na stanowisko: Kierownik Oczyszczalni Ścieków

10.10.2019

Nabór na stanowisko: Kierownik Oczyszczalni Ścieków

„Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dod

08.10.2019
Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego w ŻWiK Sp. z o.o.

Ogłoszenie - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 201

07.10.2019

Rada Nadzorcza Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 2019 oraz za rok 2020.

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 31 października 2019 r. do godz. 15.00 na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań
w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 2019 oraz za rok 2020.”
Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii.
3. Termin badania sprawozdania finansowego.
4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem na poszczególne lata.

Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.04.2020 r. oraz na dzień 30.04.2021 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 15 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu, www.zwik.zagan.pl
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

                                                                                 Rada Nadzorcza
                                                                                 Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Komunikat w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia w m. Dzietrzychowice

01.10.2019

 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Dzietrzychowicach gm. Żagań.

Komunikat do wglądu.

Trwają prace modernizacyjne na sieci wodociągwej w Żaganiu 20.23.09.2019 ul. Sosnowa

18.09.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że w dniach 20-23.09.2019 r. z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, może nastąpić przerwa w dostawie wody na ul. Sosnowej, Świerkowej, Klonowej oraz Żarskiej w m. Żagań. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody w m. Rudawica, Trzebów oraz Pruszków w dniu 18.09.2019

17.09.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, że w dniu 18.09.2019 r.
w godzinach od 09:00 – 14:00, z powodu planowanych prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Rudawicy, nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Rudawica, Trzebów, Pruszków.
Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody w dniu 16.09.2019 w Żaganiu

13.09.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że w dniu 16.09.2019 r. w godzinach od 08:00 – 14:00, z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Sosnowej, Świerkowej, Klonowej oraz Żarskiej w m. Żagań. Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Dzietrzychowice

19.08.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że w dniu 21.08.2019 r. w godzinach od 22:00 – 02:00, z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Dzietrzychowice. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nabór na stanowisko: Kierownik Oczyszczalni Ścieków

08.08.2019

Nabór na stanowisko: Kierownik Oczyszczalni Ścieków - treść ogłoszenia

Sprzedaż samochodów ciężarowych VW Transporter T4 w formie licytacji ustnej

07.08.2019

Prezes Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

Przeznacza do sprzedaży w formie licytacji ustnej następujące ruchomości:

1) Samochód ciężarowy do 3,5t – Volkswagen Transporter T4 TD MR’96 2.6t; rok produkcji 2000; nr VIN: WV1ZZZ70Z1H104662, o nr rejestracyjnym FZG 03808; przebieg: 240803 km. Cena wywoławcza wynosi 1700,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych, 00/100).

2) Samochód ciężarowy do 3,5t - Volkswagen Transporter T4 TD MR’96 2.6t; rok produkcji 1996; nr VIN: WV2ZZZ70ZVH023214, o nr rejestracyjnym FZG 06015; przebieg: 240633 km. Cena wywoławcza wynosi 900,00 złotych brutto (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

Termin oraz miejsce licytacji:

Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza 21, dnia 23 sierpnia 2019 r. godz. 10:00.

Ruchomości można obejrzeć na terenie parkingu znajdującego się przy ul. Przyjaciół Żołnierza 21, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.

W dniu 16 sierpnia 2019 r. Biuro Obsługi Klienta ŻWiK Sp. z o.o będzie nieczynne

07.08.2019

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. Biuro Obsługi Klienta ŻWiK Sp. z o.o będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą w związku z panującą suszą i upałami.

01.08.2019

Szanowni Państwo,
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. zalecają racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą w związku z panującą suszą i upałami.
Podlewanie ogródków, terenów zielonych, napełnianie przydomowych basenów zmniejszają zapasy wody powodując realną możliwość spadku ciśnienia w sieci, a tym samym problemy z ciągłością dostawy wody z urządzeń wodociągowych.
Woda powinna być używana w pierwszej kolejności do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych.

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 1/2019 znajduje się na stronie:
http://www.gminazagan.pl/PL/3016/979/Ostrzezenie_Panstwowej_Sluzby_Hydrogeologicznej_nr_1_2019/k/

Przerwa w dostawie wody w dniu 23.07.2019 w m. Żagań

22.07.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że w dniu 23.07.2019 r. w godzinach od 8:00 – 10:00, z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w Żaganiu na ulicach: Żaganny, Śląska, Okrzei, Lubuska, Asnyka, Bolesławiecka, Chrobrego,Włokniarzy,Fabryczna, Pluty, Długosza, K.Wielkiego, Ks. Wiernego, Zamkowa, Młynarska, Poniatowskiego, Stroma, Felbigera, Jagielońska, Kościuszki, Mieszka I, Dębowa. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody: Żagań- ul. Żaganny oraz śląska 9

18.07.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że w dniu 19.07.2019 r. w godzinach od 8:00 – 12:00, z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w Żaganiu na ulicach: Żaganny oraz budynek przy Śląska nr 9. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.Opublikował: Zbigniew Orłowski
Publikacja dnia: 19.12.2014
Podpisał: Kacper Procner
Dokument z dnia: 18.12.2009
Dokument oglądany razy: 45 282