Komunikaty

Nowe stawki za wodę i ścieki obowiązujące od 1 stycznia 2015 r - pobierz

Pokaż aktualności z roku:

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Dzietrzychowice

19.08.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że w dniu 21.08.2019 r. w godzinach od 22:00 – 02:00, z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Dzietrzychowice. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nabór na stanowisko: Kierownik Oczyszczalni Ścieków

08.08.2019

Nabór na stanowisko: Kierownik Oczyszczalni Ścieków - treść ogłoszenia

Sprzedaż samochodów ciężarowych VW Transporter T4 w formie licytacji ustnej

07.08.2019

Prezes Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

Przeznacza do sprzedaży w formie licytacji ustnej następujące ruchomości:

1) Samochód ciężarowy do 3,5t – Volkswagen Transporter T4 TD MR’96 2.6t; rok produkcji 2000; nr VIN: WV1ZZZ70Z1H104662, o nr rejestracyjnym FZG 03808; przebieg: 240803 km. Cena wywoławcza wynosi 1700,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych, 00/100).

2) Samochód ciężarowy do 3,5t - Volkswagen Transporter T4 TD MR’96 2.6t; rok produkcji 1996; nr VIN: WV2ZZZ70ZVH023214, o nr rejestracyjnym FZG 06015; przebieg: 240633 km. Cena wywoławcza wynosi 900,00 złotych brutto (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

Termin oraz miejsce licytacji:

Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza 21, dnia 23 sierpnia 2019 r. godz. 10:00.

Ruchomości można obejrzeć na terenie parkingu znajdującego się przy ul. Przyjaciół Żołnierza 21, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.

W dniu 16 sierpnia 2019 r. Biuro Obsługi Klienta ŻWiK Sp. z o.o będzie nieczynne

07.08.2019

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. Biuro Obsługi Klienta ŻWiK Sp. z o.o będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą w związku z panującą suszą i upałami.

01.08.2019

Szanowni Państwo,
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. zalecają racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą w związku z panującą suszą i upałami.
Podlewanie ogródków, terenów zielonych, napełnianie przydomowych basenów zmniejszają zapasy wody powodując realną możliwość spadku ciśnienia w sieci, a tym samym problemy z ciągłością dostawy wody z urządzeń wodociągowych.
Woda powinna być używana w pierwszej kolejności do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych.

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 1/2019 znajduje się na stronie:
http://www.gminazagan.pl/PL/3016/979/Ostrzezenie_Panstwowej_Sluzby_Hydrogeologicznej_nr_1_2019/k/

Przerwa w dostawie wody w dniu 23.07.2019 w m. Żagań

22.07.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że w dniu 23.07.2019 r. w godzinach od 8:00 – 10:00, z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w Żaganiu na ulicach: Żaganny, Śląska, Okrzei, Lubuska, Asnyka, Bolesławiecka, Chrobrego,Włokniarzy,Fabryczna, Pluty, Długosza, K.Wielkiego, Ks. Wiernego, Zamkowa, Młynarska, Poniatowskiego, Stroma, Felbigera, Jagielońska, Kościuszki, Mieszka I, Dębowa. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody: Żagań- ul. Żaganny oraz śląska 9

18.07.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że w dniu 19.07.2019 r. w godzinach od 8:00 – 12:00, z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w Żaganiu na ulicach: Żaganny oraz budynek przy Śląska nr 9. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody - Żagań: ul. Myśliwska

18.07.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje że,w wyniku awarii sieci wodociągowej w dniu 18.07.2019 na ul. Myśliwskiej nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 08.00-13.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT 5

11.07.2019

Z uwagi na występujące przypadki ingerencji w wodomierze główne, przypominamy, iż zgodnie z art.28 „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001r. karze grzywny podlega ten kto : „uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, utrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego”
Zarząd ŻWiK Sp. z o.o.

KOMUNIKAT 4

11.07.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, że w związku z wymianą wodomierzy w ramach projektu pt. " Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego” mogą wystąpić opóźnienia zarówno w odczycie wodomierza jak i w doręczaniu faktur. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Zarząd ŻWiK Sp. z o.o.

KOMUNIKAT 3

11.07.2019

W sprawie bezumownego (bezprawnego) poboru wody i odprowadzania ścieków
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że podstawą świadczenia usług w zakresie dostawy wody lub odprowadzania ścieków jest umowa, która powinna być zawarta w formie pisemnej i określać istotne warunki pomiędzy Odbiorcą, a Przedsiębiorstwem zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2018r., poz. 1152). Należy podkreślić, że obowiązkiem Odbiorcy jest złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Natomiast bezumowny pobór wody z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 zł, a bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10.000 zł.
Informujemy, że Spółka nasza prowadzi kontrolę nieruchomości pod względem przyłączenia ich do sieci kanalizacyjnej na obszarze swego działania. W przypadku stwierdzenia bezumownego odprowadzania ścieków, wobec właścicieli nieruchomości będą podejmowane działania procesowe w trybie i na warunkach art. 28 wymienionej powyżej Ustawy.
Zarząd ŻWiK Sp. z o.o.

KOMUNIKAT 2

11.07.2019

W związku z prowadzonymi wymianami wodomierzy głównych na wodomierze posiadające nakładkę do zdalnego radiowego odczytu informujemy, że urządzenia te oprócz przekazywania informacji o wielkości zużycia wody u odbiorcy rejestrują również szereg innych informacji monitorujących prawidłową pracę wodomierza.
Informacje te odczytywane są przez nas w formie alarmów i dotyczą m.in:
• ingerencji magnetycznej,
• zdjęcia nakładki z wodomierza,
• zablokowania licznika,
• przepływu wstecznego wody i inne.
W przypadku stwierdzenia takich komunikatów ŻWIK Sp. z o.o. podejmie czynności wyjaśniające powody ingerencji w urządzenia, a następnie stosowne kroki prawne.
Zarząd ŻWIK Sp. z o.o.

KOMUNIKAT 1

11.07.2019

W związku z prowadzonymi pracami w zakresie wprowadzenia zdalnego odczytu wodomierzy, Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. zwraca się do Odbiorców wody, gdzie takie prace będą prowadzone, o dostęp do wodomierza głównego przez instalatorów firmy zewnętrznej AIUT sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Leona Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice, (na zlecenie ŻWiK Sp. z o.o.), wyposażonych w specjalne identyfikatory ze zdjęciem.
Nieuzasadniona odmowa dostępu do wodomierza głównego, celem realizacji wskazanych wyżej prac instalacyjnych, uznane zostanie za celowe działanie Odbiorcy, co skutkować będzie podjęciem stosownych działań przez Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, zgodnych z treścią zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę, włącznie z odcięciem dostawy wody do nieruchomości.
Zarząd ŻWiK Sp. z o.o.

Utrudnienia w ruchu drogowym ul. Bracka oraz Niepodlegości

02.07.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje że, w  związku z planowanym remontem nawierzchni jezdni na ul. Brackiej oraz Niepodległości nastąpią utrudnienia ruchu drogowego w niach 03.-04.07.2019. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Przerwa w dostwie wodu ul. Rzeźnicka - 02.07.2019

02.07.2019
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje że,  wyniku awarii sieci wodociągowej w dniu 02.07.2019 na ul. Rzeźnickej wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 11.00-13.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Opublikował: Zbigniew Orłowski
Publikacja dnia: 19.12.2014
Podpisał: Kacper Procner
Dokument z dnia: 18.12.2009
Dokument oglądany razy: 44 543