Komunikaty

Nowe stawki za wodę i ścieki obowiązujące od 1 stycznia 2015 r - pobierz

Pokaż aktualności z roku:

Przerwa w dostawie wody w nocy z środy na czwartek tj z 11 grudnia na 12.12.2019

10.12.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że w nocy, z środy na czwartek (z 11 grudnia na 12) w godzinach od 21:00 – 05:00, z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w prawobrzeżnej części miasta Żagań - od mostu w stronę centrum. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja o pracy zakładu w okresie świątecznym.

09.12.2019
  Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o. o. informuje: 20 grudnia ( piątek) Biuro Obsługi Klienta czynne do godziny 13:30. 24 grudnia (wtorek) Biuro Obsługi Klienta czynne do godziny 13:00. 27 grudnia (piątek) Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne. Za utrudnienie przepraszamy.

Nabór na stanowisko: spacjalista ds. inwestycyjnych

06.12.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. o w Żaganiu ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. inwestycyjnych - treść ogłoszenia

Nabór na stanowisko - inspektor ds. technicznych (GIS)

06.12.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. o w Żaganiu ogłasza nabór na stanowisko: inspektor ds. technicznych (GIS) - treść ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia oferty.

06.12.2019
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie dokumentacji przetargowej.

Przerwa w dostawie wody w m. Żagań w dniu 04-05.12.2019

03.12.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że z dnia 04.12. na 05.12.2019 r. w godzinach od 21:00 – 05:00, z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w prawobrzeżnej części miasta Żagań. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 2019 oraz za rok

20.11.2019

Niniejszym Rada Nadzorcza ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu informuje, że odstępuje się od wyboru oferty na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 2019 oraz za rok 2020.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Marysin

31.10.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, że w dniu:

04.11.2019 r. w godzinach od 07:00 – 11:00;

05.11.2019 r. w godzinach od 08:00 – 12:00;

06.11.2019 r. w godzinach od 08:00 – 11:00;

z powodu prac konserwacyjno - remontowych zbiornika hydroforowego na Ujęciu Wody
w Marysinie nastąpi przerwa w dostawie wody.

W tym czasie zostanie zapewnione zastępcze źródło wody pitnej, woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Marysin

21.10.2019
Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22.10.2019 r. w godzinach od 07:30 – 13:00, z powodu przeglądu technicznego zbiornika ciśnieniowego na wodę czystą nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Marysin. Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody w m. Miodnica, Pożarów, Stary Żagań w dniu 16.10.2019

15.10.2019

ŻWiK Żagań informuje że w dniu 16.10.2019 w m. Miodnica, Pożarów oraz Stary Żagań z powodu prac modernizacyjnych wystąpi przerwa w dostawie wody
w godzinach od 8:00 do 12:00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nabór na stanowisko: Kierownik Oczyszczalni Ścieków

10.10.2019

Nabór na stanowisko: Kierownik Oczyszczalni Ścieków

„Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dod

08.10.2019
Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego w ŻWiK Sp. z o.o.

Ogłoszenie - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 201

07.10.2019
Rada Nadzorcza Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 2019 oraz za rok 2020. Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 31 października 2019 r. do godz. 15.00 na adres: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Przyjaciół Żołnierza 21, 68-100 Żagań w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego ŻWiK Sp. z o.o. za rok 2019 oraz za rok 2020.” Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki. Oferta powinna zawierać: 1. Informację o oferencie. 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii. 3. Termin badania sprawozdania finansowego. 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem na poszczególne lata. Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.04.2020 r. oraz na dzień 30.04.2021 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 15 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu, www.zwik.zagan.pl Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.                                                                                  Rada Nadzorcza                                                                                  Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Komunikat w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia w m. Dzietrzychowice

01.10.2019

 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Dzietrzychowicach gm. Żagań.

Komunikat do wglądu.

Trwają prace modernizacyjne na sieci wodociągwej w Żaganiu 20.23.09.2019 ul. Sosnowa

18.09.2019

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. informuje, że w dniach 20-23.09.2019 r. z powodu planowanych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej, może nastąpić przerwa w dostawie wody na ul. Sosnowej, Świerkowej, Klonowej oraz Żarskiej w m. Żagań. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.Opublikował: Zbigniew Orłowski
Publikacja dnia: 19.12.2014
Podpisał: Kacper Procner
Dokument z dnia: 18.12.2009
Dokument oglądany razy: 46 120