To jest wersja archiwalna z dnia 21.02.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Taryfy na 2012 rok.

Taryfy


1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków - rok 2011 r.

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o. informują, że w trybie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn, zm.), z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie nowe stawki taryf.

Okres obowiązywania taryf od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. - miasto Żagań

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę*

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen Wielkość cen
Netto [zł] z VAT** [zł]
1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,85 3,08
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,85 3,08

Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków*

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen Wielkość cen
Netto [zł] z VAT **[zł]
1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3odprowadzonych ścieków 5,65 6,10
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3odprowadzonych ścieków 5,65 6,10


Taryfa dodatkowych opłat za przekroczenia określonych w umowie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych*

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Wielkość cen
Netto [zł] z VAT **[zł]
1. Za każde kolejne 10% przekroczenia powyżej dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczeń, za każdy wskaźnik zł/1 m3 0,10

0,11

2. Za każde przekroczenia wskaźnika pH o 1 stopień powyżej dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień zł/1 m3 4,00 4,28

Tekst ogłoszenia taryf - tutaj.


** - Stawka podatku VAT wynosi 8%


2. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków - rok 2010 r.

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o. informują, że w trybie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn, zm.), z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie nowe stawki taryf przyjęte uchwałą Rady Miasta Żagania Nr L/184/2009 z dnia 03 grudnia 2009r.

Okres obowiązywania taryf od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. - miasto Żagań

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę*

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen Wielkość cen
Netto [zł] z VAT** [zł]
1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3dostarczonej wody 2,60 2,78
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3dostarczonej wody 2,60 2,78
3. Opłata abonamentowa Opłata za odczyt i rozliczenie wodomierza dodatkowego i zainstalowanego w lokalu w wymiarze miesięcznym 5,80 6,20

Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków*

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen Wielkość cen
Netto [zł] z VAT **[zł]
1. Gospodarstwa domowe cena za 1 m3odprowadzonych ścieków 4,40 4,71
2. Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3odprowadzonych ścieków 4,40 4,71


Taryfa dodatkowych opłat za przekroczenia określonych w umowie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych*

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Wielkość cen
Netto [zł] z VAT **[zł]
1. Za każde kolejne 10% przekroczenia powyżej dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczeń, za każdy wskaźnik zł/1 m3 0,10

0,11

2. Za każde przekroczenia wskaźnika pH o 1 stopień powyżej dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień zł/1 m3 4,00 4,28


** - Stawka podatku VAT wynosi 7%

Pełny tekst taryf dostępny jest do wglądu w Biurze Obsługi Klienta ŻWiK ul. Przyjaciół Żołnierza 21 w Żaganiu.Opublikował: Kacper Procner
Publikacja dnia: 21.02.2011
Podpisał: kacper procner
Dokument z dnia: 15.10.2010
Dokument oglądany razy: 7 886