To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 15.11.2010 z powodu:
nie

Zamówienia sektorowe

Dla zamówień których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 10.000 euro, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 412.000 euro dla dostaw lub
usług oraz kwoty 5.150.000 euro dla robót budowlanych oraz gdy zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności:

  • tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;
  • związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków;
  • związanych z pozyskiwaniem wody pitnej.

spółka stosuje regulamin wewnętrzny. Można się z nim zapoznać poniżej.

Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień sektorowych.



Opublikował: Kacper Procner
Publikacja dnia: 05.01.2010
Podpisał: Kacper Procner
Dokument z dnia: 20.12.2009
Dokument oglądany razy: 2 688
Wersja do druku